I första delen av vår bloggserie om video på sociala medier tar Malin på Vass Kommunikation upp vikten av att nyttja styrkan i videos genom att publicera rörligt material. 70 procent av svenskarna tittar ju trots allt på videoklipp på nätet varje dag!

Läs hela inlägget på Admes blogg.