Copywriting

Vassa och målande texter med väl utvalda ord som fångar läsaren.

Se kundcase här

Referenscase

Skapa delaktighet och ge en positiv bild av företaget genom att lyfta upp era medarbetare i intressanta intervjuer. Att synliggöra era kunder genom referenscase som berättar en historia är ett utmärkt sätt att presentera ert företag.

Vi vill skapa delaktighet!

Målgruppsanpassade texter

Vass Kommunikation ser till att era texter fyller sina syften, är kundanpassade och riktar sig till rätt målgrupp. Antingen helt från scratch eller utifrån redan befintliga texter. Med vår hjälp kan ni väcka känslor och skapa engagemang hos er målgrupp!

Vi vill skapa engagemang!

Kundcase

Se också

Strategi
Länk

Policy
Länk

Innehåll
Länk

Rörligt material
Länk

Kampanjer
Länk

Publicering
Länk

Annonsering
Länk

Statistik
Länk

Utbildning/workshop
Länk