Copywriting

Vassa och målande texter med väl utvalda ord som fångar läsaren.

Se kundcase här

Referenscase

Skapa delaktighet och ge en positiv bild av företaget genom att lyfta upp era medarbetare i intressanta intervjuer. Att synliggöra era kunder genom referenscase som berättar en historia är ett utmärkt sätt att presentera ert företag.

Vi vill skapa delaktighet!

Kommunikatörer pratar om texter och copywriting
Dator, block, penna och kaffe för att skriva texter

Målgruppsanpassade texter

Vass Kommunikation ser till att era texter fyller sina syften, är kundanpassade och riktar sig till rätt målgrupp. Antingen helt från scratch eller utifrån redan befintliga texter. Med vår hjälp kan ni väcka känslor och skapa engagemang hos er målgrupp!

Vi vill skapa engagemang!

Kundcase

Annat skoj

Korrekturläsning

Länk

Text till webben

Länk

Referenscase

Länk

Pressmeddelanden

Länk

Blogginlägg

Länk

Tidningar

Länk

Artiklar

Länk

Marknadsföringsmaterial

Länk

Investeringskampanjer

Länk