Copywriting

Vassa och målande texter med väl utvalda ord som fångar läsaren.

Se kundcase här

Referenscase

Volkswagen Group Sverige AB är en av våra kunder som valt att anlita oss som kommunikationsbyrå när det gäller Employer Branding. En del i arbetet med att stärka arbetsgivarvarumärket är att vi intervjuar deras befintliga medarbetare för att skapa delaktighet internt och attrahera nya talanger.

Vill ni också lyfta era medarbetare eller synliggöra era kunder för att berätta en historia? Hör av er till oss!

Vi vill skapa delaktighet!

Kommunikatörer pratar om texter och copywriting
Dator, block, penna och kaffe för att skriva texter

Målgruppsanpassade texter

Vass Kommunikation ser till att era texter fyller sina syften, är kundanpassade och riktar sig till rätt målgrupp. Antingen helt från scratch eller utifrån redan befintliga texter. Med vår hjälp kan ni väcka känslor och skapa engagemang hos er målgrupp!

Vi vill skapa engagemang!

Kundcase

 

 

Annat skoj

Korrekturläsning

Länk

Text till webben

Länk

Referenscase

Länk

Pressmeddelanden

Länk

Blogginlägg

Länk

Tidningar

Länk

Artiklar

Länk

Marknadsföringsmaterial

Länk

Investeringskampanjer

Länk