Sociala medier

Kreativ kommunikation i flöden som sticker ut och väcker känslor.

Se kundcase här

Innehåll till sociala medier

Hur kan ert företag kommunicera för att väcka känslor? Oavsett hur mycket pengar som spenderas på annonser och hur bra vi är på att jobba med strategisk annonsering i sociala medier är innehållet fortfarande det som är viktigast. Genom att vara personliga och sätta produkten i ett sammanhang kan vi få människor att känna något.

Skapa känslor hos målgruppen!

Annonsering på sociala medier

I takt med att den organiska räckvidden stryps mer och mer blir det allt viktigare att arbeta med strategisk annonsering. Det kan efterliknas med vilken säljprocess som helst – där vi med hjälp av sociala medier kan fånga upp vår målgrupp och veta när de behöver vilken typ av information. Vi sätter upp tydligt syfte och mål för varje inlägg, utvärderar och optimerar. Det ger ett framgångsrikt resultat.

Hör av er till oss!

Kundcase

Annat skoj

Strategi

Policy

Innehåll

Rörligt material

Kampanjer

Publicering

Annonsering

Statistik

Utbildning/workshop